Standard jest to najlepszy sposób wykonywania pracy.

Masaaki Imai, Gemba Kaizen

Prawdziwy akt odkrycia nie polega na odnajdywaniu nowych lądów, lecz na patrzeniu na stare w nowy sposób.

Marcel Proust

Twój los zależy od Twoich nawyków.

Brian Tracy

 

Wynik postępowania ofertowego

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego numer 01/05/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przeprowadzenie wywiadów z odbiorcami publikacji Analiza zebranego materiału badawczego Opracowanie i przedstawienie konsultantom merytorycznym projektu publikacji Instrumentarium NGO – narzędzia wspierające standaryzację i aktywizację

Zapytanie ofertowe 01/05/2013

Dnia 23 maja 2013 zostało ogłoszone zapytanie ofertowe numer 01/05/2013. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Przeprowadzenie wywiadów z odbiorcami publikacji - Analiza zebranego materiału badawczego - Opracowanie i przedstawienie konsultantom merytorycznym projektu publikacji Instrumentarium NGO

Coaching wdrożeniowy dla NGO

Według rekomendacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wprowadzanie standardów usług społecznych powinno być częścią procesu stopniowego wdrażania  konstytucyjnej zasady pomocniczości. Oparcie systemu zlecania i realizacji zadań publicznych przez podmioty wybrane w oparciu o kryterium spełniania obiektywnych

Rozpoczęliśmy rekrutację członków Zespołu Roboczego

Zespół Roboczy to pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych i pięciu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Celem działania Zespołu Roboczego jest opracowanie (przy wsparciu Konsultantów Merytorycznych) standardów dialogu NGO i JST. Spotkania Zespołu odbywają się przez cały czas trwania

Rozpoczęcie realizacji projektu Quality of NGO

1 lipca Stowarzyszenie Instytut Zachodni wraz z Instytutem HR rozpoczęło realizację projektu Quality of NGO. W ramach projektu zostaną opracowane standardy pracy organizacji pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy instytucji z III sektora z jednostkami samorządu terytorialnego.